A BalatoniBob Szabadidőpark házirendje és szabályzatai

Kérjük hogy viselkedésetekkel, a szabályok betartásával járuljatok hozzá kellemes kikapcsolódásotokhoz!

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy az alábbiak betartása szigorúan kötelező:

 1. A Szabadidőparkba való belépéssel, a jegyek megvásárlásával, a szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszed a házirendet, és magadra nézve kötelezően elfogadod az ismertetett biztonsági szabályokat is. E szabályokat minden esetben be kell tartanod és másokkal is be kell tartatnod.
 2. Fokozottan felhívjuk figyelmeteket az ütközés veszélyére és abból eredő esetleges sérülések következményeire!
 3. A szabályokat be nem tartó, veszélyhelyzetet előidéző látogatókat a kezelő személyzet a Park területéről kitilthatja! Az így kitiltott személy kártérítésre nem tarthat igényt. A szabályok megszegésének megállapítására kizárólag a személyzet jogosult – ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
 4. Szolgáltatásainkat mindenki a saját felelősségére veheti igénybe, saját és mások testi épségére vigyázva! Kiskorú vendégeink testi épségéért, valamint az általuk esetlegesen okozott balesetekért/károkért a szülő/ gondviselő visel felelősséget, még abban az esetben is, ha nincs jelen. Utóbbi esetben felelőssége elismerését a gondviselése alatt álló kiskorúnak a Szabadidőparkba való elengedésével gyakorolja.
 5. Felelőtlen, a Szabadidőpark területén szolgáltató üzemeltetőknek fel nem róható magatartásból eredő károkért az üzemeltető(k) nem felel(nek)!
 6. A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott kárt!
 7. A bekövetkezett balesetet/káreseményt mindenki köteles az üzemeltetőnek bejelenteni. Az esemény kivizsgálásának befejeztéig sem a bejelentő, sem az esemény bármely érintettje nem távozhat a Szabadidőpark területéről!
 8. Kérjük a szülőket és kísérőket, hogy a kiskorúak felügyeletéről gondoskodjanak, mert a bekövetkezett balesetekért és sérülésekért felelősséget nem vállalunk!
 9. Három éves életkor alatti gyermek a bobpályákat nem használhatja, még az álló és üresen guruló kocsikba sem ültethető be. A szülő/gondviselő köteles gondoskodni róla, hogy a három éves életkor alatti gyermek a pályától távol, a biztonsági korláton kívül tartózkodjon.
 10. A megváltott jegyek csak a megváltás napján érvényesek. Csak a jegykezelő utasítása, engedélye után szabad a berendezéseket használni!
 11. A pályák végén, a fékpadnál – az öv kicsatolása után –, mindenkinek kötelező az alacsony sebességgel mozgó bobkocsikból kiszállni! A kiszállásnál kérjük fokozott óvatossággal szíveskedjetek eljárni és kiszállás előtt hátranézéssel is győződjetek meg arról, hogy a bobkocsi mögé nem érkezik nagy sebességgel másik bobkocsi. A bérletjegyekkel is újra sorba kell állni minden körre!
 12. A jegyek és bérletek nem visszaválthatóak, kivéve, ha az időjárásban bekövetkezett hirtelen változás vagy egyéb vis maior körülmény miatt mindkét pálya használata fél óránál hosszabb időre lehetetlenné válik. Egyéb indokra hivatkozva jegy- és bérletvisszaváltás nem követelhető!
 13. A Szabadidőpark üzemeltetője értékmegőrzést nem vállal! Kérjük, hogy értékeitekre (pénztárca, telefon, szemüveg, ruházat, ékszerek) vigyázzatok! Vegyétek igénybe a toalettek mellett található értékmegőrző szekrényeket! Kérjük, a talált tárgyakat a kezelőknek adjátok át! A BalatoniBob Szabadidőparkhoz tartozó gépjárműparkoló nem őrzött!
 14. A Szabadidőpark területére való belépéseddel elfogadod, hogy a Park területén mozgókép-, állókép és hangfelvételek, reklám és kommunikációs alapanyagok készülhetnek, melyeken mint látogató feltűnhetsz, de ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetsz fel az üzemeltetővel, a felvétel készítőjével vagy annak jogos felhasználójával szemben.
 15. Dohányozni, gyújtóeszközt használni csak a várakozótéren, az arra kijelölt, táblával jelzett helyen szabad, a pályán és az erdőben SZIGORÚAN TILOS!
 16. A Park teljes területén a szemetelés, rongálás, a berendezések szabálytalan használata TILOS!
 17. A kerékpárokat kérjük az alsó téren elhelyezett kerékpártartókban tárolni!
 18. A Park szolgáltatásait ittas, vagy kábítószer hatásai alatt álló személy még érvényes jegy birtokában sem veheti igénybe!
 19. A pályát használók és a várakozók a pályát nem léphetik át, még fotózás céljából sem! Várakozáskor és kiszállás után kérjük a sárga vonalon kívül tartózkodjatok!
 20. Elvesztett tárgyaitokat csak a kezelő személyzet segítségével kereshetitek meg!
 21. Nyitva tartás a kihelyezett tájékoztató szerint.

A bobpályák használati szabályzata

 1. A bobot illetve a bobpályákat minden vendég saját felelősségére, megfelelő ruházatban, csakis alkoholos illetve kábítószeres befolyásoltságtól mentesen használhatja! Felhívjuk figyelmedet, hogy a bobpályák sportpályának, a bobok pedig sporteszköznek minősülnek! A felelőtlen használat veszélyes sérüléseket okozhat! Fontos, hogy megfelelő időben fékezz, a pálya végén lévő fékpadra pedig lépéstempóban érkezz!
 2. A sebességedet úgy válaszd meg, hogy ne veszélyeztesd saját testi épségedet, és a másokét sem! Az előtted haladóhoz képest tarts 25 méter követési távolságot! Ha előtted lassítanak, lassíts, ha előtted fékeznek, fékezz! Más bobbal való ütközés szigorúan tilos! Az ebből eredő károkozásért az ütközést előidéző személy a felelős! Ne haladj balesetveszélyesen alacsony sebességgel, és csak vészhelyzetben állj meg! A pálya végén a fékezésre utasító gépi figyelmeztetés elhangzásakor is csak lassítanod szabad, megállnod nem!
 3. Csapadékos és fagyos időjárás esetén a megnövekedett féktávolság miatt minimum 50 méteres követési távolságot kell tartanod!
 4. A biztonsági öv használata a pálya teljes hosszán kötelező!
 5. Jelen szabályzat rendelkezésein kívül a személyzet által az indulásnál adott utasításokat is be kell tartanod.
 6. A felsőtested mindig menetirányba nézzen, ne fordulj hátra, ne feküdj le, ne térdelj! Lábadat a bobból kirakni, kilógatni tilos! Figyelj a jelzőtáblákra és az előtted haladókra! Mindig a következő pályaszakaszra (minimum 25 méter) koncentrálj!
 7. A bobban legfeljebb két fő utazhat. A hátsó ülésen mindig a magasabb személynek kell ülnie! A hátul ülő mindkét kezét folyamatosan tartsa a fékezőkarokon, az elől ülő pedig – szintén folyamatosan – az előtte lévő kapaszkodón! Kérjük, ne érj a pálya széléhez! A fékező személynek mindig legyen szabad kilátása! A lábakat a fékezőkaron tartani, lábbal fékezni szigorúan tilos!
 8. Gyerekek a pályákat csak 3 éves életkor felett használhatják. 8 év alatti gyermekek csak olyan, 8 évesnél idősebb ÉS legalább 135 cm magas személlyel együtt ülhetnek a bobba, aki ismeri és elfogadja a pályahasználati szabályokat, valamint ő és szülője/gondviselője vállalja a felelősséget a vele együtt utazó személyért.
 9. A pálya végén – a fékpadra érkezéskor – a több csúszásra jogosító bérletek tulajdonosainak is kötelező kiszállni a bobból a táblák által jelzett irányba. Ezen a szakaszon a bobkocsik a kiszállást lehetővé tévő alacsony sebességgel mozognak.
 10. Minden esetben kövesd a személyzet utasításait! A pályahasználati szabályok be nem tartása esetén a szabályt megszegő személyt kizárjuk a pálya használatából. Az így kizárt személy kártérítésre nem tarthat igényt. A szabályok megszegésének megállapítására kizárólag a személyzet jogosult – ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
 11. A Szabadidőparkba való belépéssel, a jegyek megvásárlásával, a szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszed a házirendet, és magadra nézve kötelezően elfogadod az ismertetett biztonsági szabályokat is. E szabályokat minden esetben be kell tartanod és másokkal is be kell tartatnod. Szabálytalan, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért minden esetben a kárt okozó személy a felelős, és köteles a kárt megtéríteni.

A pihenőpark házirendje

Szeretettel köszöntjük vendégeinket a BalatoniBob Szabadidőpark Erdei játszó-, pihenő-, és felnőtt fitnesz parkjában!

Kérjük hogy viselkedésetekkel, a szabályok betartásával járuljatok hozzá kellemes kikapcsolódásotokhoz! A Szabadidőparkba, Pihenőparkba belépők elfogadják a házirendet, tudomásul veszik az ebben ismertetett biztonsági szabályokat és azokat be is tartják, tartatják. A Pihenőpark nyitvatartási ideje: minden nap 9:30–19:00 A Szabadidőpark üzemeltetője a nyitvatartási idő változtatásának jogát fenntartja! Kérjük, ne használjátok a pihenőparki eszközöket a nyitvatartási időn kívül! Esős, szeles és fagyos időjárás esetén a Pihenőpark elemeit még a nyitvatartási idő alatt is tilos igénybe venni!

Kilátó:

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a Kilátótorony összes szintjén zártláncú kép- és hangrögzítő berendezés üzemel. Károkozás esetén a károkozóval szemben kárigénnyel lépünk fel! A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott kárt! A Kilátótornyon egyszerre maximum 30 fő tartózkodhat. A tornyot 10 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel látogathatja. A kilátó összes elemét mindenki csak a saját felelősségére és mások testi épségére vigyázva veheti igénybe! Állatok felvitele tilos!

Játszó- és pihenőpark:

A játszóeszközök szülői, felnőtt felügyelettel, csak saját felelősségre használhatóak! A játszóeszközök használatánál életkor, súly és magasságkorlátozás van érvényben!

 • Életkor: 2-8 év
 • Testsúly: maximum 40 kg
 • Magasság: maximum 140 cm

Az egyes játszóeszközöket egyszerre meghatározott számú gyermek veheti igénybe, az alábbiak szerint:

 • Mini Serpa kalandpark: maximum 10 fő
 • Játékhajó: maximum 8 fő
 • Négytornyú játszóvár: maximum 10 fő
 • Köteles napraforgó hinta: maximum 4 fő
 • Osztott pályás hinta: maximum 2 fő
 • Mézeskalács babaház: maximum 8 fő
 • Egyensúlyozó: maximum 3 fő
 • Kötélháló mászóka: maximum 2 fő
 • Kötélpiramis: maximum 8 fő
 • Kuszi mászóka: maximum 5 fő
 • Csillag Expressz favonat: maximum 6 fő
 • Flinstone rönkautó: maximum 2 fő
 • Kétszemélyes mérleghinta: maximum 2 fő
 • Négyszemélyes mérleghinta: maximum 4 fő
 • Egyszemélyes rugós játék: maximum 1 fő
 • Kétszemélyes rugós játék: maximum 2 fő

A felnőtt fitneszgépek csak 14 év felett, 160 cm testmagasságtól és maximum 100 kg testsúlyig használhatók! Kérjük, hogy a gyerekek csak az életkori sajátosságaiknak megfelelő játékokkal játsszanak. Különösen figyeljünk a tipegőkre, mászókra, kisbabákra! A játékszerek nem rendeltetésszerű használatával senki ne veszélyeztessen másokat! Vigyázzatok egymás testi épségére! A Játszópark használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. Tilos a növényzet, virágok szedése, fák, bokrok ágainak, gallyainak tördelése, csonkítása, károsítása! Tilos a felszerelési, berendezési tárgyak rendeltetésnek nem megfelelő használata, rongálása! A padokat, székeket és asztalokat is csak a rendeltetésüknek megfelelően lehet használni! A Játszóparkba kutyát és más állatot bevinni tilos! Kérjük a szemetet a Pihenőparkban elhelyezett szemétgyűjtőkbe tegyétek, segítsetek megőrizni a rendet és a tisztaságot. Tilos a Pihenőparkba üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni! A játékeszközök biztonságos használatának szabályait használat előtt szóban mindig ismertetni kell a gyerekekkel! A futó-forgó játékokat csak a Pihenőpark füves, vagy puha – de nem mély – homokos részén szabad gyakorolni! Kerékpározni, műanyag motorral hajtani, rollerezni és görkorcsolyázni a Pihenőpark teljes területén tilos! A csúszdák használatát mindig felügyelje szülő, ügyelve a veszélyek elkerülésére! Tilos az egyidejű csúszás: a következő gyermek elindulásával meg kell várni az előző leérkezését! A csúszdában csak arccal előre, ülő testhelyzetben szabad csúszni! Figyeljetek arra, hogy az eszközökről le lehet esni, ne lépjetek mások kezére-lábára, ne lökjétek meg a többi mászókázót, ne előzzetek durván, vadul! A Pihenőpark homokozóiban tilos a homok szórása! A Játszóparkban a játékok mellett elhelyezett figyelemfelhívó táblákról tájékozódhattok az adott játékok használati feltételeiről.

Felnőtt fitness park

A kültéri testedző és mozgáskoordinációt javító felnőtt fitnesz-eszközöket mindenki csak saját felelősségére használhatja! A felnőtt fitneszgépek csak 14 év felett, 160 cm testmagasság felett és maximum 100 kg testsúlyig használhatók! Az eszközökön egyedileg elhelyezett táblák iránymutatást adnak az eszköz ajánlott és rendeltetésének megfelelő használatához. Kérünk benneteket, hogy a használat előtt vegyétek figyelembe saját fizikai állapototokat. A sérülések megelőzése érdekében megfelelő bemelegítés végzése ajánlott! Tilos bárminemű olyan tevékenység, mozgás végzése az eszközökkel vagy azok nélkül, amely bárkinek a testi épségét – beleértve a mozgást végzőét –, valamint a gépek működését veszélyezteti! Tilos mások zavarása gyakorlatok közben! A testedzés koncentrációt igényel, a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet! Amennyiben az eszközökön bármilyen rendellenességet, vagy műszaki hibát észlelsz, kérjük, haladéktalanul közöld a személyzettel!

Általános házirend

Az alábbiak betartása mindenki számára szigorúan kötelező: Felhívjuk figyelmeteket, hogy a Szabadidőpark teljes területén zártláncú kép és hangrögzítés történik. A Szabadidőparkba, Pihenőparkba belépők elfogadják a házirendet, tudomásul veszik az ebben ismertetett biztonsági szabályokat és azokat be is tartják, tartatják! A szabályokat be nem tartók, veszélyhelyzetet előidézők a Szabadidőpark területéről a személyzet által kitilthatók! A Szabadidőparkban, Pihenőparkban tartózkodók a kerítéseket, korlátokat semmilyen körülmények között nem léphetik, mászhatják át! Károkozás esetén a károkozóval szemben kárigénnyel lépünk fel! A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott kárt! A személyzet utasításait mindenkor be kell tartani! Kérjük a szülőket és kísérőket, hogy a gyermekek felügyeletéről gondoskodjanak, mert a balesetekért és sérülésekért felelősséget nem vállalunk! A bekövetkezett balesetet mindenki köteles az üzemeltetőnek bejelenteni, és annak kivizsgálásáig a Szabadidőpark területéről nem távozhat! A Pihenőpark összes elemét mindenki csak a saját felelősségére és mások testi épségére vigyázva veheti igénybe! Kerékpározni, műanyag motorral hajtani, rollerezni és görkorcsolyázni a Szabadidőpark teljes területén tilos! Kérjük a szemetet a Pihenőparkban elhelyezett szemétgyűjtőkbe tegyétek, segítsétek megőrizni a rendet és a tisztaságot. Tilos a Pihenőparkba üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni! A Szabadidőparkba, Pihenőparkba belépők belépésükkel elfogadják, hogy a Park teljes területén fotók, hang- és videófelvételek, reklám alapanyagok készülhetnek, melyeken mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az üzemeltetővel, a felvétel készítőjével vagy annak jogos felhasználójával szemben. Dohányozni, gyújtóeszközt használni a Pihenőpark teljes területén szigorúan tilos! A Park üzemeltetője értékmegőrzést nem vállal! Kérünk benneteket, hogy értékeitekre vigyázzatok! A talált tárgyakat szíveskedjetek átadni a személyzetnek! Az elvesztett tárgyak csak a személyzet segítségével kereshetők meg! A kerékpárokat kérjük az alsó téren (a mosdókkal szemben) elhelyezett kerékpártárolókban szíveskedjetek tárolni! A Játszóparkba kutyát és más állatot bevinni tilos. A Park teljes területén tilos a szemetelés, rongálás és a berendezések nem rendeltetésszerű használata ! Ittas, vagy bódító szerek hatása alatt álló személy a Pihenőparkot nem látogathatja! A Park szolgáltatásait ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló személy még érvényes jegy birtokában sem veheti igénybe! A Balatoni Bob Szabadidőparkhoz tartozó gépjárműparkoló nem őrzött!

Segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107
Orvosi ellátás: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Hibabejelentés: +36 30 143 0000 vagy a személyzetnél.
A Pihenőpark üzemeltetője: BalatoniBob Szabadidőpark

Jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

A Szabadidőpark üzemeltetői